Brahetrolleborg Skov og Landbrug

Vores historie

Brahetrolleborg blev anlagt af cisterciensermunke i 1172 i en lavning blandt moser og søer, Insula Dei – Guds Ø, også kendt som Holme kloster.

Cisterciensermunkene var forgangsmænd for landbrug og kvægavl og de var ligeledes kendt for at være meget gæstfri og velgørende. Huset var oprindeligt bygget i to etager med små rum, hvor østfløjen fremstod som den stateligste. Kirken er formegentlig opført i det 14. århundrede, oprindeligt m. tre skibe. I dag er midterskibet med koret tilbage. 

Ved reformationen overgik klosteret til kronen. Herefter levede huset en omskiftelig tilværelse, med mange forskellige ejere og ditto til- og ombygninger. Stedet skifter navn i 1568 til Ranzausholm og igen i 1667 til Brahetrolleborg, begge gange efter navnet på den/de daværende ejerslægt(er). 

En af Brahetrolleborgs mere farverige besiddere, Kaj Lykke, lader den karakteristiske trelængede ladegård opføre, som står færdig i 1655. 

I 1700 får Storkansler Conrad Reventlow ekspectancebrev på godset. Dette fornyes til hans søn, Christian Ditlev Reventlow i 1708, som i 1722 overtager Brahetrolleborg. Siden da har stedet været i Reventlowslægtens eje, og ejes i dag af 9. generation, Catharina Reventlow-Mourier.

Læs mere omstedet Brahetrolleborg og dets ejere, herunder et af stedet mere markante skikkelser, bondereformatoren Johan Ludvig Reventlow, på Reventlowslægtens hjemmeside:

http://www.reventlow.dk/brahe_trolleborg.php