Brahetrolleborg Skov og Landbrug

Jagtvæsen

På Brahetrolleborg drives et professionelt jagtvæsen på 1800 ha, ligesom arealer udlejes til konsortier. Skytten og dennes elev arbejder med biotopforbedringer, vildtpleje, udsætning og naturforvaltning, og jagten drives på en for naturen lempelig måde således, at der på ejendommen er en stor artsdiversitet. Det etablerede jagtvæsen drives i forening med bl.a. rugende havørne, store skarvkolonier og samtidig er hele Brahetrolleborg udpeget som Natura 2000 Fuglebeskyttelses-område, med bl.a. hvepsevågen som udpegningsgrundlag.

Der forefindes en alsidig jagt på ejendommen og på de følgende sider kan De læse om de forskellige jagtmuligheder vi kan tilbyde jægere.

Kontakt

Skytte
Søren Nielsen
+45 22 60 30 17