Brahetrolleborg Skov og Landbrug

Arealleje

Foruden egne jagtarealer er Brahetrolleborg opdelt i 7 konsortier. Størrelsen på disse varierer mellem 50 ha og 300 ha. Der er udarbejdet biotopplan på hele godset, hvilket giver ret til udsætning af 7 fasaner/agerhøns pr. ha. Enkelte af konsortierne udlejes med jagtvæsenets assistance til forvaltning af jagten.

Kontakt

Skytte
Søren Nielsen
+45 22 60 30 17