Brahetrolleborg Skov og Landbrug

Landbrug


EnergipilBrahetrolleborg er en udpræget skovbrugsejendom og af godsets samlede areal på godt 2600 ha udgør landbruget ca. 700 ha. Heraf er ca. 300 ha. bortforpagtet og drives konventionelt, medens en betydelig del af godsets juletræsproduktion er placeret på agerjord. Vi dyrker energipil på ca. 30. ha og samtidig er der anlagt et stort vådområde på mere end 40 ha nord for hovedvej 8. Vådområdearealet er udvidet med 25 ha i 2013, udlagt som Rigkær ved Brændegårdsø, som led i ejendommens Natura 2000 plan.