Brahetrolleborg Skov og Landbrug

Juletræer og pyntegrønt

Gran juletræsproduktionDet første danske juletræ blev tændt på Holsteinborg i 1808 af Grevinde Vilhelmine Juliane Holstein. Hun var datter af Greve Johan Ludvig Reventlow, som ejede Brahetrolleborg. Det var et rødgran juletræ, som familien dengang havde. I dag er Danmark er kendt for sin store og gode produktion af Nordmannsgran juletræer. Vi har de optimale dyrkningsbetingelser med et mildt og tempereret kystnært klima samt kolde, lyse sommermåneder. Nordmannsgran er i dag det mest anvendte juletræ i Europa

Der har været dyrket Nordmannsgran træer på Brahetrolleborg siden begyndelsen af 1970´erne, og arealerne er løbende blevet udvidet. Vi dyrker hovedparten af vores træer på agerjord, hvor det sker under stor hensyntagen til miljøet. Vi har gennem årene opnået stor specialisering og har meget fokus på kvalitet samt logistik.

 

Foruden vores juletræer afsættes også en større mængde pyntegrønt fra ejendommen. Vi er leveringsdygtige i mange arter, og hver ordre tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov.

Brahetrolleborg samarbejder med Rebra ApS om pasning og oparbejdning af pyntegrønt og juletræer.

Kontakt

Skovfoged
Lars Krog Hansen
+45 22 60 30 19