POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger og fortæller jer her, hvordan vi behandler jeres personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Brahetrolleborg Skov og Landbrug er dataansvarlig, og vi sikrer, at jeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Catharina Reventlow-Mourier

Adresse: Reventlowsvej 1c

CVR: 3193 2777

Telefonnr.: 6265 1004

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.brahetrolleborg.dk

 

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGER

Vi behandler jeres oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen. Vi sletter de oplysninger, der ikke er nødvendige.

 

Leverandør og samarbejdspartnere

Formål: Bestilling af varer/ ydelser, samarbejde

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b, c og f

Opbevaring: 5 hele regnskabsår

 

Kunder

Formål: salg af varer/ ydelser

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b, c og f

Opbevaring: 5 hele regnskabsår efter ophør af samarbejde

 

Potentielle kunder

Formål: Indgå aftale med nye kunder

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b og f

Opbevaring: Senest til der er foretaget kontakt eller 6 måneder efter indsamlingen

 

OVERFØRSEL

Jeres oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS uden at vi sikrer os at jeres oplysninger behandles efter de samme regler som indenfor EU.

 

JERES RETTIGHEDER

I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer.  Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte Brahetrolleborg Skov og Landbrug.

 

RET TIL INDSIGT

I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

 

RET TIL BERIGTIGELSE

I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke

behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

 

RET TIL SLETNING

I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.

 

RET TIL INDSIGELSE

I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.

 

RET TIL BEGRÆNSNING

I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.

 

RET TIL DATAPORTABILITET

I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

RET TIL AT KLAGE

I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.

I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.

 

COOKIES