Rhododendronparken

OBS: Indgang via ”Spanget” i Korinth. Der er ingen adkomst til parken via Reventlowsvej/hovedmatriklen.

Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår de første rhododendron blev plantet ved Brahetrolleborg. Det kan have været i forbindelse med de omlægninger af parken, som gartnerne Eltzholz forestod i 1800-tallet. Omkring midten af 1800-tallet var rhododendron højeste mode i engelske parker og det er nærliggende at tænke sig, at man også har været med på moden på Brahetrolleborg. Ikke mindst, da omlægningen af parken skete med inspiration netop fra de engelske godsers parker. I forbindelse med omlægninger af parken ved Brahetrolleborg har slotssøen ”Mølledammen” ved flere lejligheder været renset op og udvidet. Den oprensede jord og slam er for en dels vedkommende havnet på bakkerne ved slotssøen, bl.a. ”Møllebanke”, hvor de store rhododendroner vokser i dag. Hovedparten af tilplantning med rhododendron er sket i C.E. Reventlows tid i begyndelsen af 1900-tallet, hvorfor parkens rhododendron-træer i dag er mere end 100 år.

Det er et spektakulært syn når de gamle rhododendron i parken blomstrer fra slutningen af maj til midten af juni, og haven frekventeres hyppigt af såvel lokale som turister på denne tid af året.

  • Parken er åben fra kl. 08.00 til solnedgang
  • Det er tilladt at færdes i parken ad den markerede sti – følg venligst skiltene.